Törpehörcsög genetika

Mi határozza meg a hörcsög tulajdonságait?


Mint hobbytenyésztő és állatbarát fontosnak tartom, hogy az oldal keretein belül általánosságban megismerjük az öröklődés alapvető fogalmait. Sajnos részletesen nem áll módomban erről írni, hiszen pár oldalban ez a téma nem írható le. Könyvtárakat lehetne megtölteni a genetikával, öröklődéssel kapcsolatos szakirodalommal.


A tenyésztőket leginkább foglalkoztató genetikai vonatkozású kérdéskör általában a szőrzet színére, mintázatára, a szőrzet milyenségére, hosszúságára, a szemszínre van kiélezve, és mindezeket megelőzve az egészségre. Fontosnak tartom ugyanakkor ezt a témát az esetleges génhibák oldaláról is, illetve az egyes gén-mutációk szemszögéből is érinteni, de ezekről bővebben a továbbiakban. Megpróbálok egyszerűen fogalmazni, érthetően leírni a lényeget.


Forrás:Az alábbi szöveg egyes részletei David Alderton - Házi kedvencek kézikönyve című művéből származik, ugyanis ebben a kötetben eleve egyszerű nyelvezettel ír pár sorban a szerző, ez nagy segítségemre volt nekem is a fogalmak és a folyamatok megértésében.Köszönetet kell mondjak továbbá Együd Magdolnának és Vereszky Violának a segítség nyújtásért, melyet e témában adtak.


Vágjunk hát bele...


Egy kis genetika


A genetika az öröklődés tudománya. Mint a legtöbb élőlénynél az emlősök minden sejtje tartalmazza a teljes kromoszómakészletüket. A kromoszómákon találhatóak a gének, melyek az egyed tulajdonságait meghatározzák. - pl. az ivarát, a bundája színét, a szőr hosszát, vagy a fül formáját. A kromoszómák száma fajról fajra változik.A házi egérnek pl. 40, a vándorpatkánynak 44 kromoszómájuk van. Többek között ez a különbség az oka annak, hogy a két faj nem keresztezhető egymással. A tengerimalac-alkatúaknak még több kromoszómájuk van, a tengerimalacnak pl. 64..A kromoszómák a testi sejtekben párosával találhatóak, de az ivarsejtek csak a teljes készlet felét tartalmazzák. Így a megtermékenyülő petesejt kromoszómakészlete és az őt megtermékenyítő hímivarsejt kromoszómakészlete együttesen alkotja az utód teljes génállományát. Az utódok kromoszómáinak fele tehát az apától, fele pedig az anyától származik.


Domináns-Recesszív öröklésmenet


Az öröklődés bizonyos szabályok szerint történik. Ezek egyike, hogy a kromoszómapárokon található gének közül sokszor az egyik gén tulajdonságai elnyomják a másik gén által kódolt jelleget. Ezt a gént hívjuk dominánsnak, párját pedig recesszív génnek. A testi tulajdonságok esetében a recesszív öröklésmenet nagyon gyakori. Nézzünk egy példát. Ha például egy rövid szőrű szíriai aranyhörcsögöt egy hosszú szőrűvel párosítunk össze, akkor az utódoknak rövid szőre lesz. Ez tehát a normál gén által meghatározott jelleg, mely domináns a recesszív, hosszú szőrzettel szemben.Ha rövidszőrű egyedeket pároztatunk, a recesszív gén átadódhat az utódoknak is. Hosszú szőrű utódokat csak akkor kapunk, ha benne véletlenül két recesszív (hosszú szőrzetet kódoló) gén alkot párt. A normál szőrzetű egyedek tehát hordozhatják a hosszú szőrzet génjét, ezt azonban elfedi a domináns gén hatása. Az ilyen szőrzetű egyedekről ránézésre lehetetlen megmondani, hogy erre a tulajdonságra nézve homozigóták vagy heterozigóták-e (azaz, hogy két egyforma, vagy két különböző gént hordoznak), mivel a domináns gén fejeződik ki a külső megjelenésükben (fenotípusukban).Ez a két génváltozat (allél) öt különböző keresztezést tesz lehetővé, melyeket az 1.ábra mutat be.


Bár az ábra a szőrzet hosszát mutatja, a példa lehetne a akár a színezet vagy fülméret is, hiszen ezek hátterében is genetikai törvények állnak.Csakúgy mint minden genetikai számítás során, a feltüntetett számok csupán valószínűségek, mivel az ivarsejtek kialakulásakor a kromoszómapárok szétválása, illetve a pároztatás (fedeztetés) során a különböző (és egyedi) ivarsejtek egyesülése teljesen véletlenszerű. Abban az egyben biztosak lehetünk, hogyha egy normál szőrzetű egyednek hosszú szőrű utódai születnek, akkor a szülő heterozigóta volt erre a tulajdonságra nézve. Természetes körülmények között a recesszív tulajdonság csak a második - úgynevezett F2 - nemzedékben jelenik meg.


Ábra1 (később)


Ivari kromoszómákhoz kapcsolt öröklésNéha egy-egy recesszív tulajdonságot hordozó gén nem testi kromoszómán (autoszomális kromoszómán), hanem az ivari kromoszómán található. Ilyen esetben az öröklődés menete kicsit bonyolultabb, példa erre a teknőc színezetet meghatározó gén.Az emlősöknél a hímek ivari kromoszómái az X és az Y, a nőstényeké az XX. Mivel az Y kromoszóma jóval kisebb az X-nél, a hímek nem lehetnek heterozigóták az ivari kromoszómán lévő bizonyos gének tekintetében, hiszen nekik az Y kromoszómán jóval kevesebb gén fér el. A hímek ezen tulajdonságait tehát csupán egyetlen (az X kromoszómájukon) jelen lévő gén határozza meg, míg a nőstényekét kettő (mivel nekik két X kromoszómájuk van, következésképpen két génjük van). A nőstények így lehetnek sárgák, ha két "sárga" génjük van), normál színezetűek (ha két "normál" génjük van) illetve teknőcszínűek (ha heterozigoták, azaz egy "normál" és egy "sárga" génnel rendelkeznek). A valódi teknőcszínű hímek tehát igen ritkák, ami csak triszómia esetén lehetséges, azaz ha három ivari kromoszóma (XXY) kerül rendellenes módon a génállományukba.


Ábra2 (később)

Genetikai problémák

Sajnos a letális gének is öröklődhetnek a szaporítás során. Ezek káros hatásúak, gyakran életképtelenné teszik az őket hordozó magzatokat. Csincsilláknál ez például sokszor előfordul, de gyakori a fehér egerek és a szíriai aranyhörcsögök világosszürke példányai esetében is. Problémák léphetnek fel a Fehérhasú szíriai aranyhörcsög vagy a Dalmata tengerimalacok pároztatásakor is, az utódok ugyanis nagy eséllyel torz vagy hiányzó szemekkel jönnek világra. Ezért ezeket a változatokat mindig normál színezetűekkel keresztezzük, ne pedig egymás között. Ugyanez a törpehörcsögök esetében is igaz. Például egy mandarin színű dzsungáriai hörcsög és egy pearl, vagy teljesen fehér dzsungáriai hörcsög keresztezésekor, előfordulhatnak gyengébb minőségű szőrzettel, ritkább bundázattal rendelkező utód egyedek. Ezért én személy szerint a világos bundával rendelkező egyedeket , mint mandarin, bézs, pearl stb. mindenképpen az eredeti színváltozattal (vadas), vagy valamely sötétebb színváltozattal (pl. saphire, kék, barna, fekete) pároztatnám.


A törpehörcsögök esetében a legtöbb genetikai probléma a hybrid Campbell-Dzsungáriai keresztezéséből létrejött színváltozatok esetén figyelték meg. Ilyen lehet a bézs, mandarin, barna hybrideknél. Az utódoknál előfordulhat valamelyik végtag hiánya, illetve a fej oldalirányú billentése. Ezek a rendellenességek valószínűsíthetően a két faj keresztezéséből származó, vagy a szülők génjeire visszavezethető probléma.Génproblémákat okozhat továbbá a beltenyészet is, amit szigorúan kerüljünk. Legalább 4 generáción belül nem ajánlott a szülő egyedek és leszármazottaik pároztatása, de személy szerint ennél szerintem több kell. (5-6 legalább)Génhibára utal például, ha az állat fejletlen szemekkel rendelkezik, illetve egyáltalán nincs szeme, vagy az egyik szeme fele akkora, mint a másik, ha az állat folyamatosan, többször egymás után hátraszaltozik, vagy például ha egyhelyben szaladgálkörbe-körbe .


Nemcsak a hybrid hörcsögök tenyésztésénél, de általánosságban is nagyon fontos a tudatos szelektálás. Tehát ha valamilyen viselkedésproblémát, rendellenességet tapasztalunk az almon belül egy-egy állatnál, ott a szülőegyedeket ne fedeztessük újra, mivel az valószínűleg ismét beteg utódot eredményezhet. Illetve ezeket a beteg utódokat se fogjuk tenyésztésbe.Csak és kizárólag egészséges (nem viselkedészavaros, nem testi fogyatékos, nem idegrendszeri problémás) állatokat fogjunk tenyésztésbe, mivel így van a legnagyobb esélyünk arra, hogy életerős, egészséges utódokat reprodukáljanak a szülő egyedek.


Bizonyítottan megfigyelték például, hogy a harciasabb Cambell hörcsögöknél, ha egy szelídebb egyedet szintén szelídebb fajtársával pároztatnak, úgy az utódok között is jellemző a szelídebb, barátságosabb természetű viselkedésforma.
Génkód / Genotípus


A genetikában az egyes géneket betűkkel szokták jelölni. A domináns allélt nagybetűvel, míg a recesszívet kisbetűvel. Ha egy szín génkódjánál - jelet találunk, ez általában azt jelöli, hogy ezen a helyen akár domináns, akár receszív allél is állhat. Táblázatainkban a ? a még meg nem nevezett génkódot jelölik, azaz nincs betűjele. A hörcsögök színváltozatait az öröklődés, illetve a genetika szempontjából a genotípus, azaz a szülő egyedektől örökölt allélpárok határozza meg. A fenotípus a külső megjelenés leírója, amiből viszont nem következik a genotípus egyértelmű leírhatósága vagy következtethetősége, hiszen a recesszív gének által kódolt jellegzetességek az állat külső megjelenésén általában nem jelennek meg.


A törpehörcsögök genetikája


A genetika elég bonyolult dolog, így mi most nem fogunk kitérni a teljes génkódok leírására és elmagyarázására. A törpehörcsögök genetikájával sok külföldi weboldal foglalkozik, így kicsit utánaguglizva sok információt szerezhettek a törpehörcsög genetikájáról. A táblázatokban a legjellemzőbb színvariációkat és kódokat jelöljük.Itt találtok egy génkalkulátort, bár ennek használatához tisztában kell lenni a szülőegyedek genetikájával, illetve az alom színvariációiból valamennyire visszafejthető lehet, de ez sem 100%;


A legegyszerűbb módon talán a roborowski törpehörcsögön tudjuk ezt most elmagyarázni nektek, így nézzünk néhány példát erre:

Mondjuk hogy a normál roborvski höri fehér szőr színért felelős génkódja: wh és-vagy Wh.

1) Ha anya whwh és apa is whwh (emlékezzünk: a kisbetűs kód ugye mindig a recesszív gén), akkor a kicsik mind whwh géneket örökölnek. Tehát apától és anyától ilyen variációk jöhetnek ki, és a könnyebb érthetőség kedvéért piros lesz az anyagén, kék lesz az apagén, ugye kap egy fél gént a kis höri apától, meg egy felet anyától, és mivel apának és anyának is csak kisbetűs whwh génpárjai vannak ezért: whwh lesz az össze kishörcsög.

2) Ha az egyik szülő whwh, a másik Whwh (emlékezzünk: a nagybetűs kód mindig a Domináns gént jelöli), akkor az utódok 50% eséllyel whwh, illetve 50% eséllyel Whwh génkódot örökölnek, azaz 50% esélyünk van a normál roborovski színre és 50% a teljesen fehér pofijú (Husky) roborovski babák megjelenésére az alomban. És itt akkor mondom is hogy miért. Ha apa (Whwh) anya (whwh), akkor ugye kap egy fél gént a kis höri apától, meg egy felet anyától, és mivel apa egyik génje nagybetűs Wh, ezért 50%-ban az kerül a közösbe. 
whwh, Whwh

3) Ha mindkét szülő Whwh, akkor 75%-ban husky roborovski babák és 25%-ban normál színű törpehörikre van esély, hiszen itt anya is ad kisbetűs és nagybetűs gént és apa is.
whwh,Whwh,WhWh

4) Ha az egyik szülő Whwh, a másik WhWh, akkor már 100% esélyünk van a fehér pofijú Roborovski törpehörcsögök születésére, hiszen minden babánál lesz domináns nagybetűs Wh génkód
whWh,Whwh,WhWh

A fentieket most ábrával is szemléltetjük:
Roborovszki törpehörcsög normál és husky arcszín genetikája

A törpehörcsögök színváltozatai

A Dzsungáriai törpehörcsög színvariációi

 • Dzsungáriai törpehörcsög - normál vadas
  Vadas (Normál)

  Génkód: D-
  Öröklődés:

  A vadas, vagy másnéven aguti a természetes színe a vadon élő dzsungáriai törpehörcsögnek. Az alpaszín barnás-szürkés és világos szőrszálakkal. A hasán fehér színű. A háton sötét csíkkal.

A Campbell törpehörcsög színvariációi

A Dzsungáriai-Campbell hybridek színvariációi

A Roborovszki törpehörcsög színvariációi

 • Roborovski törpehörcsög - vadas normál
  Aguti / Vadas

  Génkód: ++
  Öröklődés:

  A természetben is előforduló színváltozat. A fedőszőrzet homokszínű, az aljszőrzet sötétszürke, a has fehér. Szemük fekete, fülük halványszürke, mely a tövénél enyhén szőrös.

 • Roborovski törpehörcsög - fahéj normál
  Fahéj

  Génkód: bb / pp vagy ee
  Öröklődés: recesszíven öröklődik

  Talán a fahéj az egyetlen igazi színmutáció a roborovszki törpehörcsögöknél. 2008-ban, Csehországban jelent meg először ez a mutáció. Az állat piros szemmel születik, ám ez később besötétedik, szinte fekete lesz. A fahéj változat egy kicsit könnyebb, világosabb, mint az aguti, de megőrizte annak alapjellemzőit. Hívják rozsdának, pezsgőnek, krémnek is, de a fahéj a legelterjedtebb. 


  Kép: Karfiol Hamster Tenyészet
 • Husky (fehérarcú) roborovszki törpehörcsög
  Husky (recesszív fehérarcú)

  Génkód: hh wfwf
  Öröklődés: recesszív

  A hörcsögnek fehér lesz az arca, vagyis az alapszín csak a fül mögött és a homloktól hátrafelé jelenik meg. Tehát nem az egész feje, csak az arca fehér, a szőrszálak töve is fehér, ahogy a hasuk is. A színes terület olyan, mint az aguti alapszín, enyhe hígítással. Ez a fehérarcú gén recesszív változata, de huskynak is nevezik. Sokkal könnyedebb ez a szín, mint a domináns típusé. Az alapszín hasonlít a fahéjra, születéskor halvány narancsos színük van. Amikor egy aguti színű robi husky gént hordoz, egy pici világos folt jelenik meg a szemek között. 


  Kép: Moxie Hamstery
 • Fehérarcú roborovszki törpehörcsög
  Fehérarcú (white faced domináns fehérarcú)

  Génkód: Wfwf
  Öröklődés: domináns, letális

  A dominánsan öröklött fehérarcú törpehörcsögnek fehér az arca, vagyis az alapszín csak a fül mögött és a homloktól hátrafelé jelenik meg. Tehát nem az egész feje, csak az arca fehér, a szőrszálak töve is fehér, ahogy a hasuk is. A színes terület olyan, mint az alapszín, enyhe hígítással. Sötétebb, mint a recesszív változat, de könnyedebb, mint az aguti.


  Kép: Moxie Hamstery
 • Roborovszki törpehörcsög - Platinum
  Platinum

  Génkód: WFwfHh
  Öröklődés: recesszív + domináns

  Ez a szín tulajdonképpen egy husky hordozó fehérarcú. Fiatal korában szinte ugyanolyan, mint egy normál fehérarcú, talán egy kicsit könnyedebb a színe. Azonban ahogy múlik az idő, egyre inkább elkezd kifakulni, míg teljesen fehér nem lesz. Szokták Isabellának is nevezni, de a platinum elterjedtebb.


  Kép: www.dwerghamster.nl
 • Tarka Roborovszki törpehörcsög
  Tarka (mottled)

  Génkód: momo
  Öröklődés: recesszív

  A hörcsög kétszínű. Az alapszínen fehér foltok jelennek meg, a két szín aránya egyensúlyban van. A foltok nagyjából azonos méretűek, és véletlenszerűen jelennek meg az egész testen és a fejen. Ezek a fehér területek egyértelműen elhatároltak, nem képeznek színátmenetet. A fehér szőrszálak töve is fehér, a színes területek az alapszínnel megegyezőek.


  Kép: dwerghamster.nl
 • Fehér roborovszki törpehörcsög
  Fehér (Black Eyed White)

  Génkód: WFwfhh
  Öröklődés: recesszív + domináns

  Az első feljegyzett ilyen roborovszki hörcsög 2006-ban született. Ha a hörcsög egyszerre domináns és recesszív fehérfejű, akkor fehér bundával születik. Ez a bunda nem teljesen fehér, ugyanis a füleken látható egy pici részen a szín, de ha jobban megnézzük a szőrét, nem sok pigmenttel rendelkezik. Nemzetközileg BEW a rövidítése, vagyis "black eyed white", azaz fekete szemű fehér.


  Kép: dwerghamster.nl

A kínai törpehörcsög színvariációi

 • Kínai csíkos törpehörcsög - vadas szín
  Vadas (Aguti vagy Normál)

  Génkód: ++
  Öröklődés:

  A természetben ez a normél színvariáció a leggyakoribb, barnás-szürkés alapszín, sötét csíkkal. Hasuk és lábuk krémfehér. A háton erős sötét csík fut.


  Kép: Dwarf Hamster Blog
 • Kínai törpehörcsög - Dominant Spot (Domináns Foltos)
  Foltos (Dominant Spot)

  Génkód: Dsds
  Öröklődés: domináns, letális

  A állatka hátán futó csík mentén egy-vagy több helyen mintha foltszerűen kiszélesene a csík. Ezt a mutációt a 80-as években tenyésztették ki Angliában. Az állat bundáján egyenletesen elosztott fehér foltok jelennek meg. A háton futó csík továbbra is látszik, a fehér szőrszálak töve is fehér. Egy kicsit hígítja az alapszínt, világosabb lesz az állat bundája.

 • Kínai törpehörcsög - fehér
  Fehér - BEW (Black Eyed White)

  Génkód: DsDs
  Öröklődés: letális

  Az állat hátán nincsen csík, bundája egységesen fehér színű. 1981-1982-ben jelent meg ez a mutáció Angliában. Ez egy ritka színnek számít, mivel letálisan öröklődik, de előfordul, hogy nem halálos. 

 • Tarkafoltos (Piebald) kínai törpehörcsög
  Tarkafoltos (Piebald)

  Génkód: SS / Ss
  Öröklődés:

  A fehér szín dominál és az eredeti vadas szín csak foltokban látható a háton futó sötét csík két oldalán. Jellemzően a hörcsög feje is foltos. A Dominant Spot-nál jóval élesebben körülhatárolható, nagy fehér foltok jelennek meg a bundán. Az első ilyen példányt Renée Bastiaans tenyésztette ki 2007-ben.


  Kép: purplekatkritters
 • Kínai törpehörcsög - fehér szín sötét csíkkal
  Csíkos fehér (Striped)

  Génkód: DsDsSS / DsDsSs
  Öröklődés:

  Az állat hátán látszik a csík, bár halványabb, mint az aguti variánson. Bundája azonban fehér színű. 2007 szeptemberében tenyésztette kis Renée Bastiaans.


  Kép: purplekatkrittersForrás: Purple Kat Kritters
Karfiol hobbytenyészet

Talpas Állatorvosi Rendelő | 1116 Budapest, Mesterházi u. 4. Dr. Jancsik Mária hivatalos weboldala - allatorvosom.com - Állatorvos házhoz jön! Aurora Dzsungáriai Törpehörcsög Hobbitenyészet Pille-cukor Dzsungáriai Törpehörcsög Hobbitenyészet Walhalla Dzsungáriai Törpehörcsög Hobbitenyészet Petnet.hu webáruház Állati-fincsi Webáruház Armitage Pet Care Ferplast Házi kedvenc felszerelések Zoodom Házi kedvencek és felszerelések Bled - utazás vagy szállás Szlovénia gyöngyszeménél